Information For Authors

"Монголын хүн амын сэтгүүл"-д бүтээлээ илгээхийг сонирхож байна уу? 

Танд About the journal хэсгээс сэтгүүлийн талаарх ерөнхий танилцуулга, Author guidelines хэсгээс бүтээлд тавигдах шаардлагыг уншихыг зөвлөж байна. Бүтээлээ илгээх үйл явц нь 5 үе шатаар хийгдэнэ. Зохиогчид бүтээлээ илгээхийн өмнө сэтгүүлд бүртгүүлэх шаардлагатай. Хэрэв өмнө нь бүртгүүлсэн бол тухайн бүртгэлээ ашиглан энд дарж бүтээлээ илгээнэ үү. 

Interested in submitting to this journal? We recommend that you review the About the Journal page for the journal's section policies, as well as the Author Guidelines. Authors need to register with the journal prior to submitting or, if already registered, can simply log in and begin the five-step process.