Сэтгүүлийн 34 дүгээр дугаарт ирүүлэх бүтээлүүдийг дараах хуваарийн дагуу цахимаар хүлээн авна.

Бүтээл хүлээн авах: 2024.01.20 хүртэл. 

Редакцийн зөвлөл, хөндлөнгийн шүүмжлэгч бүтээлийг хянаж, дүгнэлт өгөх: 2024.01.21-2024.02.15 

Бүтээлийг засварлаж сайжруулах: 2024.02.16-2024.03.01  

Сэтгүүлийг хэвлэлтэд бэлтгэх, хэвлүүлэх: 2024.03.01-2024.03.20 

Бүтээлд тавигдах шаардлагыг ЭНД -ээс харж, бүтээлээ илгээх ЗААВРААР илгээнэ үү.

Нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл ptrc@num.edu.mn хаягт хандана уу.

Хаяг: МУИС-ийн хичээлийн 2-р байр, 235, 233 тоот