Information For Authors

Та Геологийн асуудлууд сэтгүүд өгүүлэл өгөх гэж байгаа бол эхлээд Геологийн асуудлууд сэтгүүлийн танилцуулга болон  өгүүлэлд тавигдах шаардлагатай танилцахыг зөвлөж байна. 

Зохигч нар сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлэхийн тулд эхлээд бүртгэл үүсгэх шаардлагатай. Хэрэв өмнө бүртгэл үүсгэсэн бол системд нэвтрэн орно.

Дэлгэрэнгүй зааврыг энд дарж үзнэ үү.