journal.num.edu.mn/MJP/index
Return to Article Details Хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүд ба боломжит тохируулгагүй ажил эрхлэлтийн үр дагавар Download Download PDF