journal.num.edu.mn/MJP/index
Return to Article Details Эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн эрх, эрх мэдлийн төлөө хөдөлгөөнийг бэхжүүлэх нь Download Download PDF